Left Doorgaan met winkelen
Jouw bestelling

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Gratis verzending bij bestellingen boven €50,-*

Taal

Privacy

Algemeen
Dit is het privacybeleid van TABOOM.eu. TABOOM.eu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
TABOOM.eu kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. Wij raden u daarom aan deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

Verwerkte gegevens
TABOOM.eu maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passieve informatie zijn gegevens die u aan websitebeheerders verstrekt zonder dat u zich daarvan bewust bent. Wanneer u bijvoorbeeld TABOOM.eu bezoekt, registreren wij een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internetbrowser die u gebruikt, de laatste internetpagina die u bezocht voordat u bij TABOOM.eu kwam. eu en de pagina's die u bezoekt binnen TABOOM.eu.
TABOOM.eu verzamelt en verwerkt ook gegevens die u actief aan ons verstrekt. Dit geldt alleen als u een account aanmaakt of als u een e-mail naar ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

naam;
geboortedatum;
contact details;

Bent u jonger dan 18 jaar?
Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je alleen persoonlijke gegevens aan TABOOM.eu verstrekken als je toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking
De informatie die u passief aan ons verstrekt, wordt door TABOOM.eu zoveel mogelijk geanonimiseerd gebruikt. Zo houdt TABOOM.eu niet bij welke internetbrowser je precies gebruikt, maar wel hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. Dit doen wij om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij informatie over welke pagina's u op TABOOM.eu heeft bezocht om de relevantie van advertenties en presentatie die aan u worden getoond te verbeteren wanneer u TABOOM.eu bezoekt. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die u actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die u actief aan TABOOM.eu verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om onze diensten aan u te kunnen leveren zoals het verzenden van uw bestelling, het bijhouden van uw bestelgeschiedenis;
- Om u de mogelijkheid te bieden inhoud op de Website te plaatsen;
- Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
- Om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Website en onze dienstverlening;
- Om u op verzoek een nieuwsbrief te sturen;
- Om fraude en misbruik te voorkomen;
- Om deelname aan eventuele acties mogelijk te maken;
- Indien u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, om u door TABOOM.eu te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Ontvangers
TABOOM.eu zal uw gegevens niet verkopen aan groepsmaatschappijen of andere derden, tenzij u vooraf ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan TABOOM.eu. In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. TABOOM.eu is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. TABOOM.eu is eveneens niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser automatisch op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessiecookie kunt u onder meer bijhouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. TABOOM.eu gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u herkennen bij een volgend bezoek. Wanneer u inlogt op uw account, maakt u automatisch gebruik van de mogelijkheid om uw sessie-ID in een permanente cookie te bewaren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt echter niet van alle onderdelen van de website gebruik maken. Meer informatie over de cookies en ons cookiebeleid vindt u op onze cookiebeleidpagina.

Google Analytics
TABOOM.eu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om TABOOM.eu te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor TABOOM.eu en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Zoals gezegd kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geplaatst en kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is echter mogelijk dat u niet alle onderdelen van de Website kunt gebruiken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw profiel opneemt, kunnen in beginsel niet worden geïndexeerd door externe websites, zoals zoekmachines.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. TABOOM.eu bewaart de inhoud die u op de Website heeft geplaatst in beginsel zolang uw account bestaat. Indien u uw account laat opheffen, zal TABOOM.eu de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren, zodat eventuele content die u op de Website heeft geplaatst voor andere bezoekers niet meer tot uw persoon te herleiden is. De overige persoonsgegevens bewaart TABOOM.eu zolang uw account bestaat of zolang de wet dit voorschrijft. TABOOM.eu mag de persoonsgegevens langer bewaren als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Toegang, correctie en verwijdering.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Klanten kunnen dit grotendeels doen, bijvoorbeeld via de pagina ‘Mijn account’. In gevallen waarin dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek richten aan TABOOM.eu om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een e-mail sturen naar het e-mailadres dat op de contactpagina staat. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk aan te geven op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek informeren wij u per post over het verdere verloop van de procedure. Avenue.eu zal in beginsel binnen vier weken op een inzage- of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal TABOOM.eu de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren of om (andere) dringende redenen die zich tegen verwijdering verzetten. TABOOM.eu stuurt u een bevestigingsbericht na uitvoering van een verwijderingsverzoek. Indien TABOOM.eu de betreffende persoonsgegevens niet (gedeeltelijk) heeft verwijderd, zal TABOOM.eu de bezoeker een bericht sturen waarin wordt uitgelegd waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien TABOOM.eu niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan TABOOM.eu de bezoeker vragen zijn verzoek (nader) te specificeren. TABOOM.eu schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker TABOOM.eu de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

** Versie geldig vanaf 1 augustus 2022